Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym z rąk Pani Violety Bulc - Komisarza ds. Transportu Komisji Europejskiej otrzymaliśmy nagrodę Excellence in Road Stafety Awards 2016.
Jest to nagroda przyznawana corocznie za najlepsze osiągnięcia w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie.
Nagroda ta przyznawana jest w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonej przez Komisję Europejską.

Jesteśmy jedyną firmą z Polski, która w tym roku otrzymała tę nagrodę.

Europejska Karta BRD to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dnia dzisiejszego zobowiązanie podpisało 2300 jednostek publicznych i prywatnych z Europy.
Centrum BRD jest sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD od 2010 roku, będąc jedną z pierwszych instytucji w Polsce podpisujących kartę.

 

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

 

 


 

Debata Bezpieczeństwa - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu - kwiecień 2016

W dniu 28 kwietnia br. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa regionu dolnośląskiego. W trakcie debaty poruszono tematykę edukacji w zakresie bezpieczeństwa, zagrożeń terrorystycznych oraz problematykę związaną z integracją obcokrajowców. Wśród prelegentów pojawiło się wielu znakomitych gości ze świata polityki oraz służb bezpieczeństwa.

Nasi ratownicy ze Szkoły Ratownictwa Centrum BRD w Łodzi przeprowadzili ćwiczenia z zakresu przeprowadzania pierwszej pomocy.

Debata bezpieczeństwa we Wrocławiu

Debata bezpieczeństwa we Wrocławiu

 


 

Szkolenia dla pracowników Drahtzug Stein - kwiecień 2016

Trzy kolejne, kwietniowe soboty nasi instruktorzy ze Szkoły Ratownictwa Centrum BRD poświęcili na doskonalenie umiejętności pracowników łódzkiej firmy Drahtzug Stein. Szkolenie obejmowało resuscytację krążeniowo-odechową, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, układanie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej. Druga, popołudniowa częśc kursu objęła postępowanie przy zadławieniach dorosłych i dzieci oraz zabezpieczanie najczęściej występujących urazów. Program szkolenia uwzględnieniał szczegółowe wymagnia Drahtzug Stein.

Szkolenia dla kilkunastoosobowych grup przebiegały bardzo sprawnie. Kursanci wykazali się dużym zaangażowaniem i ich działania zostały ocenione pozytywnie. Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty Szkoły Ratownictwa Centrum BRD.

Szkolenie pracowników Drahtzug Stein

Szkolenie pracowników Drahtzug Stein

 


 

Szanowni Państwo

 Z przyjemnością informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/43/15 z dnia
9 grudnia 2015 r. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. w Łodzi została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych nakłada na nas stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowych PIFS.

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Targi kompetencji SPECLANG 2016

W dniu 4 marca 2016 r. Centrum BRD uczestniczyło w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowo-edukacyjnej SPECLANG oraz odbywających się równolegle targach kompetencji, które miały miejwsce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Centrum BRD zaprezentowało zagadnienia związane z edukacją - m.in. internetową platformę nauczania pierwszej pomocy i ratownictwa, która możliwa będzie do wykorzystania nie tylko na terenie Polski, ale i w krajach Unii Europejskiej.

Targi kompetencji SPECLANG 2016

Targi kompetencji SPECLANG 2016

Targi kompetencji SPECLANG 2016

 

 


 

Szkolenie dla pracowników sądownictwa - Sąd Okręgowy w Olsztynie

W dniu 19 lutego 2016 r. instruktorzy ratownictwa Centrum BRD przeprowadzili szkolenie dla pracowników sądów okręgowych i rejonowych województwa Warmińsko - Mazurskiego i Podlaskiego. Szkolenie obejmowało zagadnienia: ocenę stanu poszkodowanego, prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej z wykorzystaniem automatycznego zewnętrznego defibrylatora, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, zadławienia i opatrywanie zranień.

Szkolenie dla pracowników sądownictwa

 


Pokaz pierwszej pomocy dla pracowników Nutricia

W dniu 18 grudnia br. ratownicy ze Szkoły Ratownictwa Centrum BRD przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy dla pracowników firmy Nutricia. Tematyka pokazu dotyczyła zasad postępowania z noworodkami oraz małymi dziećmi m.in. postępowania podczas zadławień, resuscytację krążeniowo - oddechowej noworodków. Pokaz przeprowadzony dla ok. 250 osób cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.

Nutricia - pokaz pierwszej pomocy

Nutricia - pokaz pierwszej pomocy

Nutricia - pokaz pierwszej pomocy


Szkolenie dla personelu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi

W dniu 2 grudnia 2015 r. instruktorzy Szkoły Ratownictwa Centrum BRD przeprowadzili szkolenie dla personelu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi.

Kurs zorganizowany dla 28 osób obejmował m.in. ocenę stanu poszkodowanego, prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej z wykorzystaniem automatycznego zewnętrznego defibrylatora, postępowanie z poszkodowanym oddychającym - zastosowanie pozycji bezpiecznej. Omówiiliśmy także RKO w przypadku dzieci i niemowląt. Każdy z uczestników praktycznie sprawdził zdobytą wiedzę ćwicząc z fantomami i AED.

Szkolenie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi

Szkolenie - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi

 

 


 

Szkolenie CPR/AED dla pracowników Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli

W dniu 29 listopada 2015 r. przeprowadziliśmy certyfikowane szkolenia CPR/AED dla 24 pracowników Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli. Kurs obejmował resuscytację krążeniowo-odechową, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora oraz układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Uczestnicy wykazali duże zaangażowanie, szczególnie w praktycznych ćwiczeniach na fantomach i defibrylatorach.

Szkolenie CPR/AED dla Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli

Szkolenie CPR/AED dla Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli

Szkolenie CPR/AED dla Urzędu Gminy w Zduńskiej Woli

 


 

Zajęcia z pierwszej pomocy dla Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi

W dniu 24 listopada br. przeprowadziliśmy kolejne zajęcia z pierwszej pomocy dla najmłodszych. Tym razem gościliśmy 17 dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej nr 33 w Łodzi.

Są to kolejne zajęcia, które wraz z PZU przeprowadzamy pod nazwą "Kacper ratownik" dla przedszkoli i szkół podstawowych z Łodzi. Charakter zajęć polega na przekazaniu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy w jak najbardziej przystępny i zabawny sposób. Dzieci uczą się podstawowych czynności, jakie trzeba wykonać podczas ratowania drugiego człowieka, jak prawidłowo zadzwonić po pomoc. Przećwiczyliśmy także bandażowanie drobnych urazów.

Zajęcia dla dzieci "Kacper Ratownik"

Zajęcia dla dzieci "Kacper Ratownik"

 

 


 

Impreza edukacyjna "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze" - Dąbrowa Górnicza 23.11.2015 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 października 2015 r.  zorganizowaliśmy dla najmłodszych dzieci z terenu województwa śląskiego imprezę edukacyjną "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze". W imprezie wzięli udział także nauczyciele, rodzice i opiekunowie (łącznie w imprezie wzięło udział 308 dzieci i 40 dorosłych).
Impreza miała miejsce w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
Organizatorami byli: PZU S.A. i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Łodzi.

Podczas imprezy, która składała się z dynamicznych zabaw i konkursów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy, „przemycane” były podstawowe zasady poruszania się po drogach, sposoby unikania zagrożeń i pozbycia się lęku przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w elementy bezpośrednio zabezpieczające dzieci  na drodze i materiały edukacyjne, w tym m.in.: kamizelki fluorescencyjne z odblaskami, opaski odblaskowe, zakładki książkowe ze znakami ruchu drogowego.

Impreza "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze"

Impreza "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze"

Impreza "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze"

 


 

Kurs pierwszej pomocy dla Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

W dniu 4 listopada 2015 r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla Łódzkiej Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tematyka obejmowała m.in.

1. Kurs CPR/AED (ocena bezpieczeństwa, prawidłowe wezwanie pomocy, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, AED, pozycja bezpieczna)

2. Pierwszą pomoc w najczęściej występujących urazach, obrażeniach i stanach zagrożenia życia

3. Rozpoznawanie zachowań osób będących pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych.

Szkolenie pierwszej pomocy UOKiK

 


Impreza "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze"
Teatr Jaracza w Olsztynie.

Miło jest nam poinformować, że w dniu 5 października 2015 r.  zorganizowaliśmy dla 300 uczniów z olsztyńskich szkół podstawowych i przedszkoli imprezę edukacyjną "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze". Zabawa miała miejsce w Teatrze Jaracza w Olsztynie.

 

Impreza "Kacper - dziecko bezpieczne na drodze"

 


Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - 12 września 2015 r.

 

W  związku z obchodami Światowego Dnia Pierwszej Pomocy ratownicy ze Szkoły Ratownictwa Centrum BRD przeprowadzili instruktaż pierwszej pomocy podczas Dnia Otwartego w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi.

Podczas pokazu zapoznaliśmy odwiedzających z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym, dzieciom oraz noworodkom. Przedstawiliśmy sposób układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prawidłowe zakładanie kołnierza ortopedycznego. Ambitnych uczestników zapoznaliśmy z zasadami użycia automatycznego zewnętrznego defibrylatora podczas resuscytacji osoby dorosłej.

Wszyscy zainteresowani mogli także założyć konto w ZIP, wyrobić kartę EKUZ i uzyskać poradę pracowników NFZ.

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

 


16 czerwca 2015 r. - XIII Międzynarodowa Konferencja pn. „Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”

 

W dniu 16 czerwca 2015 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja pn. „Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych - mity i rzeczywistość. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego”. Konferencję zorganizowało Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele resortów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele oświaty, służb mundurowych i ratowniczych oraz eksperci związani z medycyną ratunkową i bezpieczeństwem ruchu drogowego z  kraju i zagranicy.

kliknij, aby obejrzec film

 

W obradach konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników. Równolegle prowadzone było seminarium dotyczące BRD dla osób w wieku od 12 do 30 roku życia. Seminarium prowadził przedstawieciel Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Pan Ruben Stassen

W trakcie obrad konferencji zorganizowany został "Przystanek Zdrowa Łódź" - bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszakańców Łodzi i województwa. Badania obejmowały pomiary ciśnienia i poziomu cukru we krwi, mammografię, badania wzroku i słuchu, badania poziomu cholesterolu, badania naczyń krwionośnych, badania dermatologiczne, pomiar tkanki tłuszczowej, stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Przystanek Zdrowa Łódź" odwiedziło ok. 4000 osób.

Na ul. Piotrkowskiej odbyły się także pokazy symulatorów: bezpiecznej jazdy, dachowania i zderzeń, symulator przeciążeń, refleksu, symulator efektów starzenia. Uczestnicy mogli takze obejrzeć kilkuminutowy seans bezpieczeństwa w kinie 5D, wystawiony przez PZU oraz pokazy ratowników Szkoły Ratownictwa Centrum BRD i działań straży pożarnej.

 

Szczegółowe informacje, program oraz galeria zdjęć poniżej:

Program konferencji

Galeria zdjęć


 

XIII Międzynarodowa Konferencja

XIII Międzynarodowa Konferencja

Przystanek Zdrowa Łódź

XIII Międzynarodowa Konferencja

 


 Informacje o ubiegłorocznej, XII Konferencji dostępne są pod linkami:

Informacje o przebiegu XII Międzynarodowej Konferencji "Edukacja XXI wieku i jej wykorzystanie w ratownictwie i pierwszej pomocy. Nowatorskie rozwiązania i techologie" 

Galeria zdjęć 

Informacje o konferencji i imprezie towarzyszącej

 


 

Projekt "Rescue Dron"

 

Z dużą przyjemnością prezentujemy projekt użycia dronów do ratowania ludzkiego życia poprzez przenoszenie apteczek z AED i pokazaniu CPR-om miejsca wypadku.
Rozwiązanie to powstaje dzięki współpracy Centrum BRD z firmą RoboKopter (projektującą produkującą najbardziej zaawansowane drony) oraz współpracy z firmą Schiller (produkującą najmniejsze na świecie AED - ważące 490g).

Więcej informacji oraz film z symulacją wykorzystania w działaniach tutaj.

 


AKTUALNOŚCI