Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych: 16-27 stycznia 2017 r.

Mło nam poinformować, że podobnie jak w okresie wakacyjnym Szkoła Ratownictwa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi organizuje zajęcia dla dzieci z łódzkich szkół.

W czasie trwania zajęć w zabawowej formie przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące ratownictwa, bezpiecznego zachowania się na drodze oraz innych zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w wolnym czasie. Zajęcia mają formę multimedialną a główny bohater opowiadania - Kacper ratownik - ułatwia zrozumienie przekazywanej wiedzy. Są to zajęcia praktyczne - dzieci biorą udział w konkursach, czynnie uczestniczą w ćwiczeniach udzielania pierwszej pomocy, rozwiązują zagadki.

Wszystkie dzieci w nagrodę za uczestnictwo w zajęciach otrzymują dyplom Małego Ratownika, komiks z Kacprem ratownikiem, zakładki książkowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach. Z uwagi na zaplanowane terminy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr tel. 42 6789100.

Zajęcia "Kacper Ratownik" dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

Zajęcia Kacper ratownik

Zajęcia Kacper ratownik

Zajęcia Kacper Ratownik - Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi

Zajęcia Kacper Ratownik - Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi


Projekt "Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej"

W dniu 21 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbył się publiczny pokaz ratownictwa z wykorzystaniem AED.
Pokaz związany był z rozstrzygniętym projektem Budżetu Obywatelskiego, który zakłada rozmieszczenie 80 defibrylatorów, dostępnych dla mieszkańców Łodzi.

Głosując w budżecie obywatelskim łodzianie zdecydowali, że w mieście rozmieszczone zostaną defibrylatory. Ponad 7 tys. osób wsparło projekt "Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej", który zostanie w pełni zrealizowany w 2017 roku. W przyszłym roku pojawi się mapa, na której umieszczone zostaną punkty, w których umieszczone zostaną defibrylatory. Mogą to być przystanki, place i inne ogólnodostępne miejsca w przestrzeni miejskiej.
Po rozmieszczeniu wszystkich 80 defibrylatorów, Łódź będzie najbezpieczniejszym miastem w Polsce pod względem liczby tego typu urządzeń. Defibrylatory mają być proste w użyciu. Większość osób będzie mogła z nich bezpiecznie korzystać.

Najbezpieczniejsze miasto w Polsce. 80 publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej


XIV Międzynarodowa Konferencja

Kolejna - już czternasta - nasza międzynarodowa konferencja jest za nami. W tym roku zorganizowaliśmy ją przy współudziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Udział w konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służby mundurowe, osoby związanie z medycyną ratunkową, lekarze i ratownicy oraz przedstawiciele oświaty. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 300 osób.

Dodatkowym elementem był zorganizowany w Pasażu Schillera pokaz dynamiczny współdziałania służb w sytuacji zagrożenia.
Zorganizowaliśmy ten pokaz dzięki współudziałowi: Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia DASMED. Miał on na celu pokazanie nowego modelu udzielania pierwszej pomocy pirotechnikowi po wybuchu. Model ten jest efektem rocznej współpracy Centrum BRD i SG.

Jak co roku konferencji towarzyszył zorganizowany przez nas równolegle Przystanek „Zdrowa Łódź” - bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Łodzi i regionu. W badaniach udział wzięło ponad 2.500 osób.
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych - na ul. Piotrkowskiej odbyła się także wystawa służb mundurowych i nowoczesnych pojazdów ratownictwa. Jak zawsze ta część cieszyła się ogromną popularnością – wzięło w niej udział ponad 4.000 dzieci.

Na następną - jubileuszową - VX konferencje zapraszamy w czerwcu 2017 roku – szczegóły wkrótce.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z konferencji.

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"XIV Międzynarodowa Konferencja „Pierwsza pomoc i ratownictwo w dobie zagrożeń"

 


 

PATRONAT I KOMITET HONOROWY KONFERENCJI:

 • Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji
 • ppłk SG Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej
 • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi 
 • Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki 
 • insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
 • bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki – Dyrektor MIVA Polska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • Tomasz Zagajewski – Dyrektor Generalny Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • ppłk SG Krzysztof Zabielski – Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi
 • mjr SG Przemysław Kornacki – Kierownik Grupy Bezpieczeństwa Lotów – Placówka Straży Granicznej w Łodzi
 • mł. insp. Sławomir Suliński – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

 • prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji – Przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Florek – Katedra i Zakład Toksykologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński – Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała – Kierownik Kliniki Anestezjologii
 • i Intensywnej Terapii Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – Komenda Główna Straży Granicznej
 • Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych
 • Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • dr n. med. Paweł Ziółkowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

 


 

PROGRAM KONFERENCJI:

09.30 – 10.15    Rejestracja uczestników
10.15 – 10.30    Rozpoczęcie konferencji – powitanie gości i uczestników konferencji
10.30 – 10.35    Wprowadzenie do tematyki konferencji – Tadeusz Zagajewski – Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10.35 – 10.50    Co decyduje o przeżyciu w pozaszpitalnym Nagłym Zatrzymaniu Krążenia - prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
10.50 – 11.05    Współczesne sytuacje kryzysowe – wyzwania edukacyjne – Mariusz Żebrowski –  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, były Komendant  Miejski Policji
we Wrocławiu
11.05 – 11.20    Służby mundurowe w systemie wsparcia ratownictwa. Działania pirotechniczne jako istotny element systemu bezpieczeństwa Państwa
– prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – KG Straży Granicznej
11.20 – 11.40    Model postępowania ratowniczego w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pirotechników bezpośrednio po wybuchu. Współdziałanie służb.
– mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej; Tomasz Zagajewski - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

11.40 – 12.00    Przerwa kawowa

12.00 – 12.15     Aktualne standardy postępowania w ratownictwie medycznym. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i umiejętności zastosowania właściwych procedur ratowniczych w sytuacji zagrożeń. – prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński - Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12.15 – 12.30    Rola ratownika – wolontariusza w opiece nad pacjentem z NZK – dr Jacek Nitecki – Małopolska Komenda Wojewódzka PSP
12.30 – 12.50    Nowe wyzwania  bezpieczeństwa ruchu drogowego – dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej
12.50 – 13.05     Rola Kościoła w kształtowaniu postaw uczestników ruchu drogowego – ks. Jerzy Kraśnicki – Dyrektor MIVA Polska, z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców
13.05 – 13.20    Wypadki autostradowe i kluczowe wyzwania ratownika medycznego
13.20 – 13.50    Dyskusja i podsumowanie konferencji
14.00 – 14.15    Pokaz dynamiczny:  Procedura postępowania z poszkodowanym w działaniach z pirotechnikiem – PTLS (Pasaż Schillera)

14.15        Lunch (Namiot – Pasaż Schillera)

 


 

PROGRAM SEMINARIUM:

 

15.00 – 16.30    Narkotyki i substancje wzmacniające, a bezpieczeństwo ruchu drogowego – działania ratownicze – dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej
16.30 – 18.00    Chory urazowy – grzechy zaniechania – prof. ndzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała.

 Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Łodzi

Więcej informacji dotyczących Konferencji: skład Komitetu Honorowego i Naukowego, Patronaty oraz program konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji TUTAJ. 

 


 

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym z rąk Pani Violety Bulc - Komisarza ds. Transportu Komisji Europejskiej otrzymaliśmy nagrodę Excellence in Road Stafety Awards 2016.
Jest to nagroda przyznawana corocznie za najlepsze osiągnięcia w działaniach na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie.
Nagroda ta przyznawana jest w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzonej przez Komisję Europejską.

Jesteśmy jedyną firmą z Polski, która w tym roku otrzymała tę nagrodę.

Europejska Karta BRD to największa platforma funkcjonująca w społeczeństwie obywatelskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do dnia dzisiejszego zobowiązanie podpisało 2300 jednostek publicznych i prywatnych z Europy.
Centrum BRD jest sygnatariuszem Europejskiej Karty BRD od 2010 roku, będąc jedną z pierwszych instytucji w Polsce podpisujących kartę.

 

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Nagroda Excellence in Road Stafety Awards 2016

Excellence in Road Safety Awards 2016

Road Safety Awards: Commission rewards initiatives in Poland, Spain, UK, Denmark and Albania

By było bezpiecznie na drogach - Urząd Miasta Łodzi

Nagroda dla Centrum BRD - TVP3 Łódź

 


 

 


Szanowni Państwo

 Z przyjemnością informujemy, że na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/43/15 z dnia
9 grudnia 2015 r. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. w Łodzi została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Członkostwo w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych nakłada na nas stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowych PIFS.

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Projekt "Rescue Dron"

 

Z dużą przyjemnością prezentujemy projekt użycia dronów do ratowania ludzkiego życia poprzez przenoszenie apteczek z AED i pokazaniu CPR-om miejsca wypadku.
Rozwiązanie to powstaje dzięki współpracy Centrum BRD z firmą RoboKopter (projektującą produkującą najbardziej zaawansowane drony) oraz współpracy z firmą Schiller (produkującą najmniejsze na świecie AED - ważące 490g).

Więcej informacji oraz film z symulacją wykorzystania w działaniach tutaj.

 


AKTUALNOŚCI

 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/centrumbrd/ftp/CENTRUMBRD/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.

W dniu 26 listopada br. odbył się kolejny etap szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników banku BPH. Tym razem ekipa ratowników ze Szkoły Ratownictwa Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadziła szkolenie dla 40 osobowe grupy w Warszawie.

Progam szkolenia obejmował resuscytację krążeniowo-odechową, użycie automatycznego zewnętrznego defibrylatora, układanie poszkodowanych w pozycji bezpiecznej, postępowanie przy zadławieniach oraz zabezpieczanie najczęściej występujących urazów.